On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение

Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.06 18:58. Заголовок: А здесь я буду вслух учить вепсский


pu - дерево

Nominative: pu, pud (дерево, деревья)
Genitive: pun, puiden (деревa, деревьев)
Akkuzativ: pun, pud (деревo, деревья)
Partitiv: pud, puid ([выше этого] деревa, [5] деревьев)
Essiv-instruktiv: pun, puin (деревoм, деревьями)
Inessiv: pus, pu (в деревe, в деревьяx)
Elativ: puspäi, puišpäi (из деревa, из деревьeв)
Illativ: puha, puihe (в деревo, в деревья)
Adessiv: pul, puil (на деревe, на деревьяx)
Ablativ: pulpäi, puilpäi (c деревa, c деревьeв)
Allativ: pule, puile (на деревo, на деревья)
Approksimativ I: punno, puidenno (y деревa, y деревьeв)
Approksimativ II: punnoks, puidennoks (к деревy, к деревьям)
Egressiv: punnopäi, puidennopäi (от деревa, от деревьeв)
Abessiv: puta, puita (без деревa, без деревьeв)
Komitativ: punke, puidenke (c деревoм, c деревьями)
Prolativ: pudme, puidme (по деревy, по деревьям)
Translativ: puks, puikš (деревoм, деревьями)
Terminativ: puhasai, puihesai (до деревa, до деревьев)
Aditiv: pulepäi, puilepäi (к деревy, к деревьям)


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 256 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]Пост N: 431
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.07 20:51. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:
 цитата:
paraz - пора


Значит альтернативные выражения будут такими?

se aig om lähtta
se om paraz lähtta

kodima kirjutab:
 цитата:
herashtihe - мощная опечатка!!


Это означает, что должно быть "hän heraštui homendesel aigoiš"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 344
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.07 12:56. Заголовок: Re:


должно быть:
se aig om lähtta
paraz lähtta
hän heraštui aigoiš homendesel
vilkacis! на сайте общества в экспериментальном порядке выложена часть вепсско-русского словаря; с лексикой мы практически уверены; можно всё использовать при пополнении словаря русско-вепсского...
Я буду отстутствовать в интернете с 13 по 28 апреля включительно.
И. Б.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 449
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.07 21:23. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:

 цитата:
на сайте общества в экспериментальном порядке выложена часть вепсско-русского словаря
 цитата:
abiturient (abiturientan, abiturientoid) – abiturients
ablativ (ablativan) – ablatīvs (viens no ārvietas locījumiem)
abonement (abonementan, abonementoid) – abonements
abonent (abonentan, abonentoid) – abonents
abordaž (abordažan, abordažid) – abordāža
aborigen (aborigenan, aborigenoid) – iezemietis, pirmiedzīvotājs, iedzimtais
abort (abortan, abortoid) – aborts
abraziv (abrazivan, abrazivoid) lietv. – abrazīvs
abrazivine (abrazivižen, abrazivišt, abrazivižid) īp. – abrazīvs
abrikos (abrikosan, abrikosoid) – aprikoze
abscess (abscessan, abscessoid) med. – abscess
absciss (abscissan, abscissoid) mat. – abscisa
absolütine (absolütižen, absolütišt, absolütižid) īp. – absolūts;
. absolütine enambuz – absolūts vairākums
absolütizm (absolütizman) – absolūtisms
absolütižikš – absolūti
abstrakcii (abstrakcijan, abstrakcijoid) – abstrakcija
abstraktine (abstraktižen, abstraktišt, abstraktižid) īp. – abstrakts
absurd (absurdan) lietv. – bezjēdzība, absurds;
. absurdan teatr – absurda teātris
absurdine (absurdižen, absurdišt, absurdižid) īp. – bezjēdzīgs, absurds
abzas (abzacan, abzacoid) – rindkopa
abu (abun, abuid) – palīdzība;
. kucta abuhu – saukt palīgā;
. tulda abuhu – nākt palīgā
abučki – palīdzīgi, izpalīdzīgi, palīdzot viens otram
abu¦hebo (~¦hebon, ~¦heboid) – piejūga zirgs
abumatoi (abumatoman, abumatont, abumatomid) – bezpalīdzīgs
abunik (abunikan, abunikoid) – palīgs;
. minai om äjan abunikoid – man ir daudz palīgu
abu¦rahad (~¦rahoid) – naudas pabalsts, subsīdija
abutada (abutab, abuti) – palīdzēt;
. abuta minei – palīdz man;
. abutada mamale – palīdzēt mātei;
. mil voim, sil abutam – kā varēsim, tā palīdzēsim
abutai (abutajan, abutajid) – palīgs;
. mäne-ške minei abutajaks – nāc man par palīgu
abutoi (abutoman, abutont, abutomid) – bezpalīdzīgs
abu¦än’ (~¦änen, ~¦än’t, ~¦änid) – piebalss, piebalsotājs
acetilen (acetilenan) ķīm. – acetilēns
aceton (acetonan) ķīm. – acetons
ad (adun) – elle
adaptacii (adaptacijan, adaptacijoid) – pielāgošana, adaptēšana, adaptācija
adaptiruida (adaptiruin, adaptirui) – pielāgot, adaptēt
adaptiruidas (adaptiruiše, adaptiruihe) – pielāgoties, adaptētiesСпасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 450
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.07 22:21. Заголовок: Re:


Какие здесь должны быть формы?

ahthatab (-?, -?) – pašaurs
bast’a (bas_b, bas_i) – runāt
habišt (habišt_n, habišt_id) – apšu mežs
hahkatab (-?, -?) – pelēcīgs, iepelēks
heläita (helä_b, helä_i) – zvanīt
humbar (humbar_n, humbar_id) – mulda
jomar’ (jomar_n, jomart, jomarid) – dzērājs
jäl (jäl_n, jäl_id) – (sveču liešanas) veidne
Kapš (Kapš_n) – Kapša (upe)
läsoita (läso_b, läso_i) – pļāpāt
penehk (-?, -?) – pamazs
rag__ (raghen, ragt, rag_id) – krusa
räust__ (räust_n, räust_id) – nojume (vezi tilkub räusthišpäi)
samvar (samvar_n, samvar_id)
satatez (satatesen, satatest, satatesid) – sasitums; brūce, ievainojums (или satatu¦z?)
sauvond (sauvond_n)
stupn_ (stupn_n, stupnid)


Правильно ли здесь указаны формы?

barak (barakan, barakoid)
direktor (direktoran, direktoroid)
ehtaline (ehtaližen, ehtališt, ehtaližid)
enambuz (enambusen, enambusid)
gramm (gramman, grammoid)
habasine (habasižen, habast, habasid)
helineh (helinhen, helineht, helinhid)
homezline (homezližen, homezlišt, homezližid)
hor (horan, horoid)
juridine (juridižen, juridišt, juridižid)
kagrasine (kagrasižen, kagrast, kagrasižid)
kazvatez (kazvathen, kazvatest, kazvathid)
koditoi (koditoman, koditont, koditomid)
kolonna (kolonnan, kolonnoid)
kondiine (kondiižen, kondt, kondiižid)
kontakt (kontaktan, kontaktoid)
kosketuz (kosketusen, kosketust, kosketusid)
kul’turaline (kul’turaližen, kul’turališt, kul’turaližid)
kundaline (kundaližen, kundališt, kundaližid)
külälaine (külälaižen, külälašt, külälaižid)
lapsut (lapsuden, lapsudid)
latviaks – latviski
latvian – latviešu-;
. latvian kel’ – latviešu valoda
Latvia (Latvian) – Latvija
literatur (literaturan)
lugemine (lugemižen, lugemišt)
luine (luižen, lušt, luižid) – kaulains
mustalaz (mustalazen, mustalast, mustalazid)
nellänz’¦tošt¦kümnenz’ (~¦kümnenden, ~¦kümnent, ~¦kümnenzid)
Nutai (Nutajan)
organizacii (organizacijan, organizacijid)
ozav (ozavan, ozavid)
pautnasine (pautnasižen; pautnasišt, pautnasižid)
¦direktor (~¦direktoran, ~¦direktoroid)
päkaz (päkahan, päkast, päkahid)
pölvaz¦kangaz (~¦kanghan, ~¦kangast, ~¦kanghid)
raud¦vandeh (~¦vandhen, ~¦vandeht, ~¦vandhid)
ravaz (reuhan, revast, reuhid)
Riga (Rigan) – Rīga
rippuda (rippub, rippui)
rong (rongun, ronguid)
rugihine (rugihižen, rugihišt, rugihižid)
sait (saitan, saitoid)
saldat (saldatan, saldatoid)
samalduda (samaldub, samaldui)
samalduz (samaldsen, samaldsid)
sanelta (saneleb, saneli)
savustada (savustab, savusti)
seičeme¦kümnenz’ (~¦kümnenden, ~¦kümnent, ~¦kümnenzid)
seižutim (seižutimen, seižutint, seižutimid)
sekretar’ (sekretarin, sekretarid)


Как "ржавчина"? (с формами)
rostkel söb raudad – rūsa saēd dzelzi

Это две параллельные формы или одна из них лишняя?
sügüzline (sügüzližen, sügüzlišt, sügüzližid) – rudenīgs
sügüzläine (sügüzläižen, sügüzläšt, sügüzläižid) – rudenīgs


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 451
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.07 22:40. Заголовок: Re:
 цитата:
adres||abu||rahad - адресные субсидииА это что за чудо?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 345
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.07 16:01. Заголовок: Re:


этто есть ооошень актуальный в Россия

на вопрос по формам слов ответ будет в течение недели... времени мало.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 346
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.07 10:59. Заголовок: Re:


Какие здесь должны быть формы?

ahthatab (-an, -id) – pašaurs
bast’a (basib, basi) – runāt (или basida) = южный диалект. слово к письменному языку отношения не имеет
habišt (habišton, habištoid) – apšu mežs
hahkatab (-an, -id) – pelēcīgs, iepelēks
heläita (heläidab, heläiži) – zvanīt
humbar (humbren, humbart, humbrid) – mulda
jomar’ (jomaren, jomart, jomarid) – dzērājs
jalo (jalon) – (sveču liešanas) veidne - из речи одного информанта, насколько я знаю. Старое русское заимствование (< льяло); сомнительно в вловарь: есть ещё два омонима
Kapš (Kapšan) – Kapša (upe)
läsoita – pļāpāt - лучше lästä (läsib, läsi) русское заимствование (< лясы точить)
penehk (-on, -oid) – pamazs - запоминайте, какой словообразовательный суффикс "тянет" за собой какой следующий гласный...
ragiž (ragihen, ragišt, ragihid) – krusa
räustaz (räusthan, räustast, räusthid) – nojume (vezi tilkub räusthišpäi)
samvar (samvaran, samvaroid)
satatez (satatesen, satatest, satatesid) – sasitums; brūce, ievainojums
sauvond (sauvondan, sauvondoid)
stupin' (stupn'an, stupnid) от рус. диал. ступень "лапоть"

Правильно ли здесь указаны формы?

barak (barakan, barakoid)
direktor (direktoran, direktoroid)
ehtaline (ehtaližen, ehtališt, ehtaližid)
enambuz (enambusen, enambusid)
gramm (gramman, grammoid)
habasine (habasižen, habasišt, habasižid)
helineh (helinhen, helineht, helinеhid)
homezline (homezližen, homezlišt, homezližid)
hor (horan, horoid)
juridine (juridižen, juridišt, juridižid)
kagrasine (kagrasižen, kagrasišt, kagrasižid)
kazvatez (kazvatesen, kazvatest, kazvatesid)
koditoi (koditoman, koditont, koditomid)
kolonn (kolonnan, kolonnoid)
kondiine (kondiižen, kondišt, kondiižid)
kontakt (kontaktan, kontaktoid)
kosketuz (kosketusen, kosketust, kosketusid) - это ещё и "соприкосновение"
kul’turaline (kul’turaližen, kul’turališt, kul’turaližid)
kundaline (kundaližen, kundališt, kundaližid)
külälaine (külälaižen, külälašt, külälaižid) - лучше külähine, но как синоним сойдёт
lapsut (lapsuden, lapsut, lapsuzid)
latvijaks – latviski
latvijan – latviešu-;
. latvian kel’ – latviešu valoda
Latvija (Latvijan) – Latvija
literatur (literaturan, literaturoid)
lugemine (lugemižen, lugemišt, lugemižid)
luine (luižen, lušt, luižid) – kaulains
mustalaz - начерно adverb
nellänz’¦tošt¦kümnenz’ - склонение числительных - см. таблицы
Nutai (Nutajan)
organizacii (organizacijan, organizacijoid)
ozav (ozavan, ozavid)
pautnasine (pautnasižen; pautnasišt, pautnasižid)
pä¦direktor (~¦direktoran, ~¦direktoroid)
päkaz (päkhan, päkast, päkhid)
pölvaz¦kangaz (~¦kanghan, ~¦kangast, ~¦kanghid)
raud¦vandeh (~¦vandhen, ~¦vandeht, ~¦vandhid)
ravaz (rauhan, ravast, rauhid)
Rig (Rigan) – Rīga
rippuda (rippub, rippui)
rong (rongun, ronguid)
rugihine (rugihižen, rugihišt, rugihižid)
sait (saitan, saitoid)
saldat (saldatan, saldatoid)
samalduda (samaldub, samaldui)
samalduz (samaldsen, samaldust, samaldsid)
sanelta (saneleb, saneli)
savustada (savustab, savusti)
seičeme¦kümnenz’ = см. таблицы
seižutim (seižutimen, seižutint, seižutimid)
sekretar’ (sekretarin, sekretarid)


Как "ржавчина"? (с формами)
rostkel söb raudad – rūsa saēd dzelzi
roste (rostken, rostet, rostkid)
Это две параллельные формы или одна из них лишняя?
sügüzline (sügüzližen, sügüzlišt, sügüzližid) – rudenīgs
sügüzläine (sügüzläižen, sügüzläšt, sügüzläižid) – rudenīgs
Никто не говорит sügüzläine. Правильнее - sügüzline, другой вариант исключить.
Привет!
И. Б.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 452
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.04.07 12:37. Заголовок: Re:


Кitän, Igor! :-)


kodima kirjutab:
 цитата:
latvijaks – latviski

A в слове "latvialaine" буквы "j" нет. Я правильно понял?kodima kirjutab:
 цитата:
mustalaz - начерно adverb

Гмм... А в таблице:
 цитата:
Таблица 26
Важнейшие словообразовательные суффиксы имён прилагательных
...
-laz - неполное качество
vauktalaz ‛беловатый’ от vauged ‛белый’
mustalazчерноватый’ от must ‛чёрный’

Разве в этом случае это не прилагательное?kodima kirjutab:
 цитата:
nellänz’¦tošt¦kümnenz’ - склонение числительных - см. таблицы
...
seičeme¦kümnenz’ = см. таблицы

Кажется, у меня нет такой таблицы. Не могу найти.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 347
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.04.07 13:19. Заголовок: Re:


mustalaz - это и наречие, и прилагательное (почти вегда - наречие, прил. не берите в глову)
В latvijalaine я, видимо, очепятался - там есть j.
Таблицы просмотрю... Я вторую часть самоучителя не присылал?...
И.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 455
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.04.07 19:37. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:
 цитата:
mustalaz - это и наречие, и прилагательное (почти вегда - наречие, прил. не берите в глову)

Как так, не брать в голову?
А в словарик, с формами?kodima kirjutab:
 цитата:
Я вторую часть самоучителя не присылал?

Нет, только первую часть.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 457
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.04.07 22:57. Заголовок: Re: цитата:
materian palan agj

А почему в слове "materian" нет буквы "j"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 458
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.07 00:15. Заголовок: Re:


Ўм§С

§а

о


 цитата:
kи - "прошлогодняя трава"Здесь одна буква не видна.
Как будет это слово (с формами)?

По-латышски: "kūla"

У этого слова в латышском три значения:
1) старая прошлoгодняя трава (ежегодная головная боль для пожарников);
2) старая шерсть животных;
3) оставшийся над землёй стебель капусты, когда самa kapustkera срезанa

Правда используется обычно только первое значение (два других можно найти лишь в словаре).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 351
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.07 14:33. Заголовок: Re:


если прилагательное: mustalaz (mustalazen, mustalast, mustalazid)
materijan
kulo родственно kulu "старый, изношенный" - в латышском, похоже, это прибалтийско-финское заимствование, но надо посмотреть в этимологическом (у тебя же есть?..)
Вот.
И.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 460
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.07 19:33. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:
 цитата:
надо посмотреть в этимологическом

Да, я заглянул в этимологический, но то объяснение не совсем мне понравилось.

kūla

Первое слово, с которым сравнивается -
 цитата:
литовское "kūla" (вздутие, набухлость, нарост; стебль).Однако в литовско-латышском словаре слова "kūla" нет вообще, а в латышско-литовском латышское "kūla" переводится как 1) pernykštė žolė, 2) pernykštis plaukas.
(LV) kūlaina atmata = (LT) dirvonas su pernykšte žole
(LV) kūlains zirgs = (LT) pernykščio plauko nenumetęs arklys

То есть, в литовском слово "kūla" нигде не появляется.


Далее этимологический предлагает
 цитата:
литовское "kūlelė" (VE: air (bot.))
"kūla" происходит от того же корня, что и латышскоe "kauls" (VE: lu), в основе индоевропейское "*keu-": "*kū-" (VE: painda, notkta, värištada; kandelmuz, onduz’) с буквой "l" в расширенном корне.
Слова такого же происхождения: греческое "kaulos" (VE: seikh, korz), латинское "caulis" (VE: seikh, korz).
В основе значения: предмет с пустой серединой, полый. Отсюда слово относится к прошлогодней траве, где торчат сухие стебли, а далее на старую шерсть. Значение "stiebrs" (VE: seikh, korz) видно в обозначениях "kāpostu kūlas" (VE: kapustseikh kapustkeran al), "vilkakūla" (растение, которое создаёт тесное сплетение) и др. Сравни с литовским "kūlažolė" (какая-то стеблевая трава), "kūlis" (LV: zirdzene = VE: heinäsine kazvmuz ondusiženke seikhenke).

С похожим значением есть слова в финоугорских языках: эстонское "kulu", финское "kulo" (VE: kulo), что может быть заимствованием из балтских языков. Высказано также мнение, что латышское "kūla" может быть заимствованием из финоугорских.

Так какие формы у вепсского kulo?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 461
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.07 11:33. Заголовок: Re:


Почему здесь отличаются буквы?
 цитата:
porzaz (porzhan, porzast, porzhid) – sivēns

ajada porshal – iet četrrāpus

Что означает слово "pilazmoile" и какие у него формы?
 цитата:
ajada pilazmoile – sasist [smalkās] druskās; sasist gabalu gabalos

Слово "pala (palan, paloid)" означает так же "горелoe местo"?
 цитата:
babarm ajase paloile – avenes saaugušas izdegās
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 462
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.07 12:58. Заголовок: Re:


От какого слова образовано "ištuhta"?
 цитата:
ištuhta vähäižel, ajatiž! – pasēdi mazliet, nerimša!

А что имеется в ввиду под "продуктом перегонки"? Какой это вид перегонки?
 цитата:
ajatu|z (-sen, -st, -sid) продукт перегонки

Какие формы у слова "varz"?
 цитата:
varz (varz_n, varz_id) – kumeļš;
ajelta varz – iejāt kumeļu
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 463
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.07 13:23. Заголовок: Re:


§Є§Я§д§Ц§в§Ц§г§Я§а, §й§д§а §г§е§ж§ж§Ъ§Ь§г
Интересно, что суффикс -el- и в латышском указывает на многократность действия.

jāt - ехать верхом
jādelēt - ехать верхом многократно, в разных направлениях, без особой цели

Похоже на отличия в вепсских словах ajada и ajelta.


skraidīt - skraidelēt
spriest - spriedelēt


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 472
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.07 16:02. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:

 цитата:
на сайте общества в экспериментальном порядке выложена часть вепсско-русского словаря
 цитата:
amun|ta черпать


А какие формы у этого слова?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 361
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.07 18:02. Заголовок: Re:


По поводу porzaz и amunta - исправлю, если не так.
Привильно, по-нашему, porsha-
Приехал пару часов назад, ещё нет времени врубиться во всё
Привет!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 477
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.05.07 14:59. Заголовок: Re:


А почему иногда "o" и иногда "a"?


 цитата:
avar (avaron, avaroid) – plašs, plats;
. avar honuz – plaša istaba;
. avarod kaceged – plaši uzskati;
. avarod voimused – plašas iespējas;
. kirjištos om avar lugendzal – bibliotēkā ir plaša lasītava;
. ◊ avarad armod – karsti glāsti;
. ◊ avarad abidod – dziļš aizvainojums
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 256 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет