On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение

Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.06 18:58. Заголовок: А здесь я буду вслух учить вепсский


pu - дерево

Nominative: pu, pud (дерево, деревья)
Genitive: pun, puiden (деревa, деревьев)
Akkuzativ: pun, pud (деревo, деревья)
Partitiv: pud, puid ([выше этого] деревa, [5] деревьев)
Essiv-instruktiv: pun, puin (деревoм, деревьями)
Inessiv: pus, pu (в деревe, в деревьяx)
Elativ: puspäi, puišpäi (из деревa, из деревьeв)
Illativ: puha, puihe (в деревo, в деревья)
Adessiv: pul, puil (на деревe, на деревьяx)
Ablativ: pulpäi, puilpäi (c деревa, c деревьeв)
Allativ: pule, puile (на деревo, на деревья)
Approksimativ I: punno, puidenno (y деревa, y деревьeв)
Approksimativ II: punnoks, puidennoks (к деревy, к деревьям)
Egressiv: punnopäi, puidennopäi (от деревa, от деревьeв)
Abessiv: puta, puita (без деревa, без деревьeв)
Komitativ: punke, puidenke (c деревoм, c деревьями)
Prolativ: pudme, puidme (по деревy, по деревьям)
Translativ: puks, puikš (деревoм, деревьями)
Terminativ: puhasai, puihesai (до деревa, до деревьев)
Aditiv: pulepäi, puilepäi (к деревy, к деревьям)


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 256 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]


администратор


Пост N: 366
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.05.07 20:34. Заголовок: Re:


исправляю.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 482
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.06.07 12:36. Заголовок: Re:


А как здесь?
 цитата:
edenoi (edenoin, edenoid) – gliemezis;
. vinpunegenoi – vīngliemezis

Откуда здесь буква "g"? Или что это за форма?
 цитата:
hüde (hüdegen, hüdet, hüdegid) – sarma;
. hüdeg ištuihe katusile – sarma noklāja jumtus

Правильно ли здесь указаны формы?

jonuz (jonusen, jonusid) – vilciens;
. ajada jonusel – braukt ar vilcienu

kazvišt (kazvišton) – augu valsts, augi;
. al’pine kazvišt – Alpu augi; alpīnie augi

kulend (kulendan, kulendoid) – dzirde;
. absolütine kulend – absolūta dzirde

kärdäs (käriše, kärihe) – tīties, vīties

materii (materijan, materijoid) – audums;
. materijan palan agj – auduma apmale

nellänz’¦tošt¦kümnenz’ (~¦kümnenden, ~¦kümnent, ~¦kümnenzid) – četrpadsmitais

näl’g 1. (näl’gan, näl’gid) lietv. – bads, izsalkums;
. kolda näl’gha – nomirt badā;
. minai om sur’ näl’g – esmu ļoti izsalcis (burt.: man ir liels izsalkums);
. minä en magada näl’gespäi (elat.) – es neguļu izsalkuma dēļ;
. olda näl’gäs – badoties

pasport (pasportan, pasportoid) – pase;
. pasportan andmiždat da andmižsija – pases izsniegšanas datums un vieta

piguz’ (piguden, pigut, piguzid) – ātrums

porzaz (porshan, porzast, porshid) – sivēns;
. ◊ ajada porshal – iet četrrāpus

pu¦spirt (~¦spirtan) – koka spirts, metilspirts

rel’s (rel’san, rel’soid) – sliede;
. ajada rel’soid – velmēt sliedes

seičeme¦kümnenz’ (~¦kümnenden, ~¦kümnent, ~¦kümnenzid) – septiņdesmitais

minun sizarem ištub čogas – mana māsa sēž kaktā

suruz (surusen, surust, surusid) – lielums

šoll’od (šoll’oid) – aļģes

šuštuda (šustub, šustui) – nogurt

taptas (tapase, tapoihe) – sasisties, sadauzīties

tarttuda (tarttub, tarttui) – 1) pielipt, lipt klāt; 2) plīties virsū, uzbāzties, uzmākties

tazostuz (tazostusen, tazostust, tazostusid) – vienādojums

teatr (teatran, teatroid) – teātris

tobneta (tobneneb, tobneni) – palielināties

tonnel’ (tonnelin, tonnelid) – tunelis

traktor (traktoran, traktoroid) – traktors

truba (truban, truboid) – skurstenis

vago (vagan, vagoid) – vaga

vajuda (vajub, vajui) – stigt, grimt

vanhemb I (vanhemban, vanhemboid) – vecāks, vecākais; augstāks

vanuim (vanumen, vanunt, vanumid) – stieple

vaskne (vaššen) īp. – vaŗa-

vastata (vasttab, vastsi) – satikt
vastatas (vasttase, vasttihe) – satikties

vauktalaz (vauktalazen, vauktalast, vauktalazid) – bālgans, baltans, baltgans, iebalts, pabalts

vedetoi (vedetoman, vedetont, vedetomid) īp. – bezūdens-

verazmaine (verazmaižen, verazmašt, verazmaižid) īp. – ārzemju-

Vingla (Vinglan) – Vingla


Как правильно или оба правильны?

 цитата:
näht (aizv. ar ģen.) – priekš (kam), dēļ; (в русско-вепсском не генитив, а иллатив)
. opendusen näht – mācībām, mācību dēļ;
. poigaha näht – dēlam, dēla dēļ

Какие здесь формы?

Pačin¦rahkoi (~¦rahko_n) – Krāsns gars

spraudas (sprau_še, sprau_ihe) – izveseļoties; pāriet (par slimību, stāvokli)

tun_ (~?, ~?) – pazīt;
. en tunde mugošt mest – nepazīstu šādu cilvēku;
. en tunde ningošt mest – nepazīstu šādu cilvēku

turbota (turptab, turpsi) – uzbriest, pampt, tūkt; pārn. raukt pieri, raukt uzacis, sadrūmt;
. urbad turptuba – pumpuri uzbriest ("a" или "u"?)

täi (täi_n, täi_id) – uts;
. hän om huba radnik, mudaidab kuti täi – viņš ir slikts darbinieks, kustās kā uts

täpseita (täpse_b, täpse_i) – sist, iesist,uzsist, plikšķināt, paplikšķināt

täutta (täudub, täudui) – pildīt, piepildīt; uzlādēt (piem., bateriju); (или täut¦ta (~ab, ~i)?)
. tarbiž täutta nece batarei – vajag uzlādēt šo bateriju;
. täudub – diezgan, pietiek; (täudub – довольно?)

varz (varz_n, varz_id) – kumeļš;
. ajelta varz – iejāt kumeļu

vestim (vestimen, vestim_id) – cērte; skaldnazis;
. mahtad-ik vestta vestimel? (ades.) – vai māki tēst ar cērti?

vestta (vest_b, vest_i) – tēst

vezi¦joht (~¦joht_n, ~¦joht_id) – ūdensvads (это водопровод?)


kaičez - это "охрана" - действие или военное подразделение (типа караул), или оба значения?

mellic - это мельница?

olda ligos – mirkt; - что такое "ligos" и какие у него формы?

päč¦edez (~¦edesen, ~¦edest, ~¦edesid) – шесток печи - что такое "шесток"? Это какая-нибудь решётка, на которыю кладут дрова или ещё что-то? Где этот шесток находится?

ratketa (ratteb, ratsi) – notrūkt, noplīst – (нужны примеры использования)

robil’käine (robil’käižen, robil’käšt, robil’käižid) – kumelīte, margrietiņa (чем отличается от haragaine?)

südäimes (aizv. ģen.) – iekšā (kur);
. südäimes kibištab – sāp iekšā (послелог или все-таки предлог?)

šaukahtada (šaukahtab, šaukahti) – как переводится это слово?

vast (vastan, vastoid) – (pirts)slota;
. ◊ mad vast – no pleciem nost (это выражение относится к этому слову?)Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 376
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.07 09:12. Заголовок: Re:


очень много, ответить смогу после 10го числа, извини
речь идёт о недоправленной рукописи, потому такие опечатки (nael'ga и др. и т. д.)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 484
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.06.07 22:20. Заголовок: Re:А уже 11-е, а уже 11-е

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 379
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.07 13:33. Заголовок: Re:


Сегодня в течение дня.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 380
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.07 15:01. Заголовок: Re:


А как здесь?
цитата:
edenoi (edenoin, edenoid) – gliemezis;
. vinpunedenoi – vīngliemezisОткуда здесь буква "g"? Или что это за форма?
цитата:
hüde (hüdegen, hüdet, hüdegid) – sarma;
. hüde ištuihe katusile – sarma noklāja jumtusПравильно ли здесь указаны формы?

jonuz (jonusen, jonust, jonusid) – vilciens;
. ajada jonusel – braukt ar vilcienu

kazvišt (kazvišton) – augu valsts, augi;
. al’pine kazvišt – Alpu augi; alpīnie augi

kulend (kulendan) – dzirde;
. absolütine kulend – absolūta dzirde

kärdäs (käriše, kärihe) – tīties, vīties

materii (materijan, materijoid) – audums;
. materijan palan agj – auduma apmale

nellänz’¦tošt¦kümnenz’ (nelländen|tošt|kümnenden, nellänt|tošt¦kümnent, nellänzid|tošt¦kümnenzid) – četrpadsmitais
См. правила склонения числительных

näl’g 1. (näl’gan) lietv. – bads, izsalkums;
. kolda näl’gha – nomirt badā;
. minai om sur’ näl’g – esmu ļoti izsalcis (burt.: man ir liels izsalkums);
. minä en magada näl’gaspäi (elat.) – es neguļu izsalkuma dēļ;
. olda näl’gas – badoties

pasport (pasportan, pasportoid) – pase;
. pasportan andmiždat da andmižsija – pases izsniegšanas datums un vieta

piguz’ (piguden, pigut, piguzid) – ātrums

porzaz (porshan, porzast, porshid) – sivēns;
. ◊ ajada porshal – iet četrrāpus

pu¦spirt (~¦spirtan) – koka spirts, metilspirts

rel’s (rel’san, rel’soid) – sliede;
. ajada rel’soid – velmēt sliedes

seičeme¦kümnenz’ (~¦kümnenden, ~¦kümnent, ~¦kümnenzid) – septiņdesmitais
см. склонение числительных

minun sizarem ištub čogas – mana māsa sēž kaktā
m – лично-притяжательный суффикс 1 лица (см. грамматику)

suruz (surusen, surust, surusid) – lielums

šoll’od (šoll’oid) – aļģes

šuštuda (šustub, šustui) – nogurt

taptas (tapase, tapoihe) – sasisties, sadauzīties

tarttuda (tarttub, tarttui) – 1) pielipt, lipt klāt; 2) plīties virsū, uzbāzties, uzmākties

tazostuz (tazostusen, tazostust, tazostusid) – vienādojums

teatr (teatran, teatroid) – teātris

tobneta (tobneneb, tobneni) – palielināties

tonnel’ (tonnelin, tonnelid) – tunelis

traktor (traktoran, traktoroid) – traktors

truba (truban, truboid) – skurstenis - НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ

vago (vagan, vagoid) – vaga (балтийское заимствование…)

vajuda (vajub, vajui) – stigt, grimt

vanhemb I (vanhemban, vanhemboid) – vecāks, vecākais; augstāks

vanuim (vanuimen, vanuint, vanuimid) – stieple

vaskne (vaššen, vaššid) īp. – vaŗa-

vastata (vasttab, vastsi) – satikt
vastatas (vasttase, vasttihe) – satikties

vauktalaz (vauktalazen, vauktalast, vauktalazid) – bālgans, baltans, baltgans, iebalts, pabalts

vedetoi (vedetoman, vedetont, vedetomid) īp. – bezūdens-

verazmaine (verazmaižen, verazmašt, verazmaižid) īp. – ārzemju-

Vingl (Vinglan) – Vingl


Как правильно или оба правильны?
цитата:
näht (aizv. ar ģen.) – priekš (kam), dēļ; (в русско-вепсском не генитив, а иллатив)
. opendusen näht – mācībām, mācību dēļ;
. poigaha näht – dēlam, dēla dēļ


Оба вида управления правильны и употребительны.


Какие здесь формы?

Pačin¦rahkoi (~¦rahkoin) – Krāsns gars

spraudas (spraviše, spravihe) – izveseļoties; pāriet (par slimību, stāvokli)

tuntta (-den, -zi) – pazīt;
. en tunde mugošt mest – nepazīstu šādu cilvēku;
. en tunde ningošt mest – nepazīstu šādu cilvēku

turbota (turptab, turpsi) – uzbriest, pampt, tūkt; pārn. raukt pieri, raukt uzacis, sadrūmt;
. urbad turptaba – pumpuri uzbriest ("a" или "u"?)

täi (täin, täid) – uts;
. hän om huba radnik, mudaidab kuti täi – viņš ir slikts darbinieks, kustās kā uts

täpsaita (täpsaidab, täpsaiži) – sist, iesist,uzsist, plikšķināt, paplikšķināt

täut¦ta (~ab, ~i)?) – pildīt, piepildīt; uzlādēt (piem., bateriju)
. tarbiž täutta nece batarei – vajag uzlādēt šo bateriju;
täududa (täudub, täudui) – сейчас в вепсском языке осталось только значение «неметь, терпнуть (о больном месте, конечности и т. д.)»
. täudub – diezgan, pietiek; (täudub – довольно, хватит)

varz (varz_n, varz_id) – kumeļš;
. ajelta varz – iejāt kumeļu

vestim (vestimen, vestint, vestimid) – cērte; skaldnazis;
. mahtad-ik vestta vestimel? (ades.) – vai māki tēst ar cērti?

vestta (vestab, vesti) – tēst

vezi¦joht (~¦joht_n, ~¦joht_id) – ūdensvads (это водопровод?) КРАЙНЕ НЕУДАЧНЫЙ НЕОЛОГИЗМ из Петрозаводска, финское заимствование; смысл вепсскоговорящему не может быть понятен

kaičez - это "охрана" - действие

mellic - это мельница? ДА

olda ligos – mirkt; - что такое "ligos" и какие у него формы? Это застывшая форма исчезнувшего существительного ligo с очевидным значением «намокание, отмокание (процесс)»

päč¦edez (~¦edesen, ~¦edest, ~¦edesid) – шесток печи - что такое "шесток"? Надо уточнить, напомни (я человек сугубо городской; кажется, у газовой плиты и посудомоечной машины такой штуки нет).

ratketa (ratteb, ratsi) – notrūkt, noplīst – ombluz ratsi = шов распоролся

robil’käine (robil’käižen, robil’käšt, robil’käižid) – kumelīte, margrietiņa (чем отличается от haragaine?) Это синонимы, относящиеся к разным говорам, есть и иные названия ромашки. Возможно, они относятся и к разным видам, но это уже невозможно уточнить.

südäimes (aizv. ģen.) – iekšā (kur);
. südäimes kibištab – sāp iekšā – неудачный пример, здесь südäimes – это наречие (adverb)
muražmäton südäimes – внутри муравейника – послелог
В вепсском языке многие застывшие формы имён одновременно выполняют функции как наречий, так и послелогов (или, после перемещения – предлогов).

šaukahtada (šaukahtab, šaukahti) – как переводится это слово? Оно используется лишь в составе устойчивого сочетания šaukahtada melišpäi – «сойти с ума, рехнуться»

vast (vastan, vastoid) – (pirts)slota;
. В примере mad vast – «об землю» vast – это послелог со значением «о(б)»; к существительному vast отношения не имеет.

Ещё раз прошу извинений за проволочки – очень прижали на работе, по филологии ничего не писал целых два месяца. Меня тут ругают и за задержку со второй частью самоучителя, и за то, что не ездил на «Древо жизни» - но, поверьте, не виноват. Нет времени и возможности делать сразу всё. Спасибо за понимание…

И. Б.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 486
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 18:41. Заголовок: Re:


О, смотрю, возвратившись из отпуска меня уже работка поджидает

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 487
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 19:05. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:

 цитата:
truba (truban, truboid) – skurstenis - НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕА какое слова лучше вместо него использовать? torv?

Тогда будет так?

torvespäi savu mäneb – no skursteņa dūmi nāk

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 488
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 19:23. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:

 цитата:
varz (varz_n, varz_id) – kumeļš;
. ajelta varz – iejāt kumeļuЧё-то здесь не хватает.

ei täudub :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 489
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 19:32. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:

 цитата:
что такое "ligos" и какие у него формы? Это застывшая форма исчезнувшего существительного ligo с очевидным значением «намокание, отмокание (процесс)»Меня это слово заинтересовало потому, что и в латышском есть "līgo" - припев (рефрен) почти всех песен праздника Jānis или Līgo (время летнего солнцестояния)
Но в латышском оно от слова "līgot" (качаться, шевелиться, волноваться [от слова "волна"])

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 490
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 19:39. Заголовок: Re:


kodima kirjutab:

 цитата:
ombluz ratsi = шов распоролсяЗначит будет так?

ombuz (ombusen, ombust, ombusid) – vīle, šuve

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 491
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 19:43. Заголовок: Re:


kоdima kirjutab:

 цитата:
robil’käine (robil’käižen, robil’käšt, robil’käižid) – kumelīte, margrietiņa (чем отличается от haragaine?) Это синонимы, относящиеся к разным говорам, есть и иные названия ромашки. Возможно, они относятся и к разным видам, но это уже невозможно уточнить.Просто в русском словом "ромашка" обозначают и "простую ромашку", и лекарственную ромашку. А в латышском это два разных растения. Вот я и подумал, что, может быть, и в вепсском так же.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 492
Зарегистрирован: 10.01.06
Откуда: Latvija, Riga
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 20:01. Заголовок: Re:Кitän, Igor!

Теперь в вепсско-латышском словарике осталось лишь с десяток невыясненных вопросов.
Оставлю для следующего раза


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 396
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.07 22:38. Заголовок: Re:


vilkacis пишет:

 цитата:
kodima kirjutab:

цитата:
varz (varz_n, varz_id) – kumeļš;
. ajelta varz – iejāt kumeļu
Чё-то здесь не хватает.

ei täudub :)varz, varzan, varzoid - жеребёнок
ombluz (omblusen, omblust, omblusid) – vīle, šuve


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Пост N: 2
Зарегистрирован: 21.09.07
Откуда: Россия, С-Петербург
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.09.07 09:52. Заголовок: Re:


vilkacis пишет:

 цитата:
Я здесь выполняю упражнения по трем причинам:
во-первых, чтобы показать, что не лентяйничаю и хоть что-то учу ,
во-вторых, чтобы кто-то исправил мои ошибки (а то я не знаю, правильно ли я выполняю упражнения) ,
в-третьих, чтобы других подразнить может быть, и они захотят учить вепсский.


Хороший пример заразителен.

Вот придумал себе упражнение на инессив и адессив.
Переведите на вепсский:

Ночами братья капают большими лопатами в темной чаще.

Öil velled kaidas suril labidoil pimedas kor'bes.

Получилось что-то немного зловещее…

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 430
Зарегистрирован: 18.05.05
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.09.07 17:21. Заголовок: Re:


зато вполне правильное...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 256 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет